Polityka prywatności sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.wdobrymswietle.com.pl

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu wdobrymswietle.compl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu www.wdobrymswietle.com.pl powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

Administrator

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest STILUS Marta Makarow z siedzibą przy ulicy Kartuskiej 384, 80-175 Gdańsk, NIP: 578-301-45-57; REGON 365527612.

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych

osobowych.

2. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie

swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości

kontaktu z Tobą.

-• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

•- Nr telefonu – Zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

•- Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz

kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy

wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

•- Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie

takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)

wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP

mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych

informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

•- Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu

do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez

Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z

nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele

innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na

personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach

przeglądarki internetowej.

3. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących
a Administratorem w ramach sklepu www.wdobrymswietle.com.pl. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.

4.

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

 

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.

5.

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

5.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania,

uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu

korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres

sklep@wdobrymswietle.pl lub listem poleconym na adres: ul. Kartuska 384, 80-175 Gdańsk.